Fitografi Daun (Folium)

Ada beberapa hal dalam fitografi daun (Folium) yang perlu kita ketahui, yaitu:
Bagian tempat melekatnya daun, dinamakan buku-buku (nodus) batang. Dan tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang daun dinamakan ketiak daun (axilla). Daun biasanya tipis melebar, kaya akan suatu zat warna hijau yang dinamakan klorofil, oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau.
Fungsi daun bagi tumbuh-tumbuhan, yaitu sebagai alat untuk:
 1. Mengambil zat-zat makanan (resorbsi), terutama yang berupa gas (CO2).
 2. Mengolah zat-zat makanan (assimilasi)
 3. Menguapkan air (transpirasi)
 4. Bernafas (respirasi)
Tumbuhan mengambil zat-zat makanan dari lingkungannya. Air beserta garam-garam diambil dari tanah oleh akar, sedangkan gas CO2 diambil dari udara melalui mulut daun (stoma). Zat-zat tersebut diolah menjadi zat organik. Pengolahan zat anorganik menjadi zat organic ini dilakukan oleh daun (sesungguhnya zat hijau daun atau klorofilnya) dengan bantuan sinar matahari. Proses ini disebut dengan assimilasi
Bagian- bagian Daun
Daun yang lengkap mempunyai bagian-bagian berikut:
 1. Upih daun atau pelepah daun (vagina),
 2. Tangkai daun (petiolus),
 3. Helaian daun (lamina).
Tumbuhan yang memiliki daun lengkap tidak banyak jenisnya, ch. pisang (Musa paradisiaca L.), pinang (Areca catechu L.), bambu (Bambusa sp), dll. Kebanyakan tumbuhan memiliki daun yang kehilangan satu atau dua bagian dari tiga bagian tersebut. Daun yang demikian dinamakan daun tidak lengkap.
Susunan daun yang tidak lengkap ada beberapa kemungkinan:
 1. Hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja; disebut daun bertangkai. Ch.: nangka (Artocarpus integra), mangga (Mangifera indica), dll.
 2. Daun terdiri atas upih dan helaian, disebut daun berupih atau daun berpelepah. Ch.: padi (Oryza sativa), jagung (Zea mays), dll.
 3. Daun yang terdiri atas helaian saja, tanpa upih dan tangkai, helaian langsung duduk atau melekat pada batang. Daun demikian dinamakan daun duduk (sessilis), seperti pada biduri (Calotropis gigantea). Daun duduk dapat mempunyai pangkal yang demikian lebarnya seakan-akan melingkari batang atau memeluk batang, oleh sebab itu dinamakan daun memeluk batang (amplexi caulis) ch. pada tempuyung (Sonchus oleraceus). Bagian daun yang memeluk batang itu seringkali bangunnya membulat dan disebut telinga daun.
 4. Daun hanya terdiri atas tangkai saja, tangkai tadi biasanya lalu menjadi pipih menyerupai helaian daun semu atau palsu, dinamakan: filodia, seperti terdapat pada berbagai jenis pohon Acacia yang berasal dari Australia, ch.: Acacia auriculiformis.
Alat-alat tambahan atau pelengkap pada daun :
Daun penumpu (stipula),
berupa dua helai lembaran daun yang kecil, terdapat dekat pangkal tangkai daun berguna untuk melindungi kuncup yang masih muda. Pada kacang kapri (Pisum sativum) daun penumpu itu besar dan lebar. Pada pohon nangka (Artocarpus integra) daun penumpunya mudah gugur, tetapi pada mawar (Rosa sp) tinggal lama dan baru gugur bersama-sama daunnya.
Menurut letaknya, daun penumpu dapat dibedakan atas:
 • Daun penumpu yang bebas (stipulae liberae), terdapat di kanan kiri pangkal tangkai daun, ch. pada kacang tanah (Arachis hypogaea).
 • Daun penumpu yang melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun (stipulae adnatae) ch. pada mawar (Rosa sp).
 • Daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan terdapat di dalam ketiak daun (stipula axillaries atau stipula intrapetiolaris).
 • Daun penumpu yang berlekatan menjadi satu terdapat berhadapan dengan tangkai daun dan biasanya agak lebar hingga melingkari batang (stipula petiolo opposite ataustipula antidroma).
 • Daun penumpu yang berlekatan dan terdapat diantara dua tangkai daun seperti pada tumbuhan yang pada buku-buku batangnya mempunyai dua daun yang duduk berhadapan, ch. pada mengkudu (Morinda citrifolia). Daun penumpu yang demikian dinamakan daun penumpu antar tangkai (stipula interpetiolaris)
Selaput bumbung (ochrea atau ocrea)
berupa selaput tipis yang menyelubungi pangkal suatu ruas batang, jadi terdapat di atas suatu tangkai daun. Selaput bumbung dianggap sebagai daun penumpu yang kedua, sisinya saling berlekatan dan melingkari batang, terdapat pada Polygonom sp.
Lidah-lidah (ligula)
suatu selaput kecil yang biasanya terdapat pada batas upih dan helaian daun pada rumput (Graminae). Alat ini berguna untuk mencegah mengalirnya air hujan kedalam ketiak antara batang dan upih daun, sehingga kemungkinan pembusukkan dapat dihindarkan.
Upih Daun atau Pelepah Daun (vagina)
Daun yang berupih umumnya terdapat pada tumbuhan yang tergolong tumbuhan berbiji tunggal (Monocotyledoneae), antara lain suku rumputan (Graminae), suku empon-empon (Zingiberaceae), pisang (Musa sapientum), golongan Palma (Palmae), dll. Selain untuk melekat pada batang dan memeluk batang, upih daun juga berfungsi sebagai:
 • Sebagai pelindung kuncup yang masih muda, ch. pada tanaman tebu (Saccharum officinarum).
 • Memberi kekuatan pada batang tanaman. Upih daun semuanya membungkus batang, sehingga batang tidak tampak, ch. pada pisang (Musa paradisiacal). Batang yang tampak pada pisang bukanlah batang tanaman yang sebenarnya melainkan batang semu
Tangkai Daun (Petiolus)
Umumnya tangkai daun berbentuk silinder dengan sisi atas agak pipih dan menebal pada pangkalnya. Berdasarkan penampang melintangnya dapat dijumpai hal-hal berikut:
 • Bulat dan berongga, ch. tangkai daun papaya (Carica papaya)
 • Pipih dan tepinya melebar (bersayap), ch. pada jeruk (Citrus sp)
 • Bersegi, ch. pada Cyperus sp.
 • Setengah lingkaran dan seringkali sisi atasnya beralur dangkal atau beralur dalam seperti pada tangkai daun pisang.
Adapula tangkai daun yang menebal pada pangkal dan ujungnya, ch. pada daun pohon kupu-kupu (Bauhinia purpurea). Bila dilihat permukaannya, tangkai daun ada yang memperlihatkan kerutankerutan, sisik-sisik, rambut-rambut, lenti sel, dll.
Helaian Daun (lamina)
Sifat-sifat daun yang perlu diperhatikan yaitu:
 1. bangun helaiannya (circumscriptio)
 2. ujungnya (apeks)
 3. pangkalnya (basis)
 4. susunan tulang-tulangnya (nervatio atau venatio)
 5. tepinya (margo)
 6. daging daunnya (intervenium), dan sifat-sifat lain lagi, ch. keadaan permukaan atas maupun bawahnya (gundul, berambut atau lainnya), warna dll.
Bentuk (helai) daun (circumscripto).
 1. Bulat atau bundar (orbicularis); panjang : lebar = 1 : 1, contohnya pada teratai besar (Nelumbium nelumbo Druce).
 2. Perisai (peltatus); contohnya pada daun jarak (Ricinus communis).
 3. Jorong (ovalis atau ellipticus); panjang : lebar = 1 ½ - 2 : 1, contohnya daun nangka (Artocarpus integra Merr.) dan nyamplung (Calophyllum inophyllum L.).
 4. Memanjang (oblongus); panjang : lebar = 2 ½ - 3 : 1, contohnya daun srikaya (Annona squamosa L.) dan sirsak (Annona muricata L.).
 5. Lanset (lanceolatus); panjang : lebar = 3 - 5 : 1, contohnya daun kamboja (Plumiera acuminata Ait.). oleander (Nerium oleander L.).
 6. Bulat telur (ovatus); contohnya daun kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.).
 7. Segitiga (triangularis); segitiga sama kaki, ch. bunga pukul empat (Mirabilis jalapa L.).
 8. Delta (deltoides); segitiga sama sisi, contohnya daun air mata pengantin (Antigonon leptopus Hook. Et Arn).
 9. Belah ketupat (rhomboideus); contohnya anak daun bengkuwang.
 10. Jantung (cordatus); contohnya daun waru (Hibiscus tiliaceus L.).
 11. Ginjal (reniformis); contohnya daun pegagan (Centella asiatica Urb.).
 12. Anak panah (sagittatus); contohnya daun eceng (Sagittaria sagittifolia L.).tombak (hastatus); contohnya daun wewehan (Monochoria hastata Solms).
 13. Bertelinga (auriculatus); contohnya daun tempuyung (Sonchus asper Vill.).
 14. Bulat telur sungsang (obovatus); contohnya daun sawo kecik (Manilkara kauki Dub.).
 15. Jantung sungsang (obcordatus); misalnya daun sidaguri (Sida retusa L.).
 16. Segitiga terbalik atau pasak (cuneatus); ch. anak daun semanggi (Marsilea crenata).
 17. Garis (linearis); contohnya daun-daun rumput gramineae.
 18. Pita (ligulatus); contohnya daun jagung (Zea mays L.).
 19. Pedang (ensiformis); contohnya daun nenas seberang (Agave sisalana Per.).
 20. Paku atau dabus (subulatus); contohnya daun Araucaaria cunninghamii Ait.).
 21. Jarum (acerosus); contohnya daun pinus (Pinus merkusii Jungh. & De Vr.).
Ujung Daun (Apex Folii)
 • Runcing (acutus); kedua tepi kanan dan kiri ibu tulang daun bertemu dengan membentuk sudut lancip, contohnya pada daun olenader (Nerium olender L.)
 • Meruncing (acuminatus); seperti pada ujung runcing tetapi titik pertemuan lebih ke depan lagi, contohnya daun sirsak (Annona muricata L.)
 • Tumpul (obtusus); contohnya pada sawo kecik (Manilkara kauki Dub.)
 • Membulat (rotundatus); ujung daun membentuk semacam busur, contohnya daun kaki kuda (Centella asiatica Urb.), daun teratai besar (Nelumbium nelumbo Druce).
 • Rompang (truncatus); ujung daun membentuk garis rata, contohnya anak daun se manggi (Marsilea crenata Presl.), daun jambu monyet (Anacardium occidentale L.).
 • Terbelah (retusus); ujung daun membentuk lekukan, ch. daun sidaguri (Sida retusa L.)
 • Berduri (mucronatus); ujung daun merupakan suatu duri, contohnya daun nenas seberang 
Pangkal Daun (Basis Folii)
 • Runcing (acutus); biasanya terdapat pada daun memanjang, lanset, dll.
 • Meruncing (acuminatus); biasanya pada daun bulat telur sungsang atau bentuk sudip.
 • Tumpul (obtusus); biasanya pada daun bentuk bulat telur, jorong.
 • Membulat (rotundatus); pada daun bangun bulat telur, jorong.
 • Rompang (truncatus); terdapat pada daun bangun segitiga, delta, dan tombak.
 • Berlekuk (emarginatus); terdapat pada daun bangun jantung, ginjal, dan anak panah.
Berdasarkan susunan tulangnya daun dapat dibedakan atas :
 1. Daun bertulang menyirip (penninervis), umum terdapat pada golongan Dicotyledon.
 2. Daun bertulang menjari (palminervis), contohnya daun pepaya (Carica papaya L.), jarak (Ricinus communis L.), kapas (Gossypium sp).
 3. Daun bertulang melengkung (cervinervis), umumnya terdapat pada tumbuhan golongan Monocotyledoneae contohnya genjer (Limnocharis flava Buch.), gadung (Dioscorea hispidaDennst.).
 4. Daun bertulang sejajar atau lurus (rectinervis), umumnya terdapat pada golongan rumput (Gramineae), teki (Cyperaceae).
Tepi Daun (Margo Folii)
Secara garis besar tepi daun dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:
 1. Integer (rata), ch. pada daun Nangka (Artocarpus integra Merr.)
 2. Divisus (bertoreh), dapat dibedakan menjadi dua golongan:
Toreh-toreh yang tidak mempengaruhi atau mengubah bagun asli daun
Toreh biasanya tak seberapa dalam, letaknya tidak bergantung pada jalannya tulang-tulang daun, disebut toreh yang merdeka. Torehnya sendiri dinamai “sinus” untuk dan “angulus” untuk bagian tepi daun yang menonjol keluar.
Tepi Daun Dengan Toreh Yang Merdeka
Toreh amat dangkal dan kurang jelas, sehingga sukar untuk dikenal, terbagi atas :
 • Serratus (bergerigi), jika sinus dan angulus sama lancipnya, ch. Lantana camara L.
 • Biserratus ( bergerigi ganda atau rangkap), angulus cukup besar, dan tepinya bergerigi lagi.
 • Dentatus (bergigi), sinus tumpul dan angulus lancip, ch. daun beluntas (Pluchea indica ).
 • Crenatus (beringgit), sinus tajam angulus tumpul, ch. cocor bebek (Kalanchoe pinnata ).
 • Repandus (berombak), jika sinus dan angulusnya sama-sama tumpul, ch. daun air mata pengantin (Antigonon leptopus Hook et Arn.).
Tepi Daun Dengan Toreh-Toreh Yang Mempengaruhi Bentuknya
Berdasarkan dalamnya toreh dibedakan atas :
 • Lobatus (berlekuk), yaitu jika dalamnya toreh kurang daripada setengah panjangnya tulang-tulang yang terdapat dikanan kirinya.
 • Fissus (bercangap), jika dalamnya toreh kurang lebih sampai ditengah panjang tulang-tulang daun di kanan-kirinya.
 • Partitus (berbagi), jika dalamnya toreh melebihi setengah penjangnya tulang-tulang daun di kanan kirinya.
Sebutan untuk mencandra tepi daun yang bertoreh dalam dan besar ini merupakan kombinasi antara sifat toreh dengan susunan tulang daunnya, sehingga diberi istilah sbb :
 • Pinnatilobus (berlekuki menyirip), tepi berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip, ch. pada daun terong (Solanum melongena L.).
 • Pinnatifidus (bercanggap menyirip), tepi bercangap, sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menyirip, ch. daun keluwih (Artocarpus communis Forst.)
 • Pinnatipartitus (berbagi menyirip), tepi berbagi dengan susunan tulang yang menyirip, ch. daun kenikir (Cosmos caudatus M. B. K. ) dan sukun (Artocarpus communis Forst.)
 • Palmatilobus (berlekuk menjari), tepi berlekuk , susunan tulang daun menjari, ch. daun jarak pagar (Jatropa curcas L.), kapas (Gossypium sp.).
 • Palmatifidus (bercangap menjari), jika tepinya bercanggap, sedang susunan tulangnya menjari, ch. daun jarak (Ricinus communis L.).
 • Palmatipartitus (berbagi menjari), jika tepi berbagi, sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menjari, ch. daun ketela pohon (Manihot utilissima Pohl.).
Permukaan Daun.
 • Licin (laevis), permukaan daun dapat terlihat (a) mengkilat (nitidus), ch. sisi atas daun kopi (Coffea robusta Lindl.), beringin (Ficus benjamina L.), (b) (suram (opacus), ch. daun ketela rambat (Ipomoea batatas Poir.) (c) (berselaput lilin (pruinosus), ch. sisi bawah daun pisang (Musa paradisiaca L.), daun tasbih (Canna hybrida Hort.),
 • gundul (glaber), chGun. daun jambu air (Eugenia aquea Burm.).
 • Kasap (scaber), ch. daun jati (Tectona grandis L.)
 • Berkerut (rugosus), ch. daun jarong (Stachytarpheta jamaicensis Vahl.), jambu biji (Psidium guajava L.).Berbingkul-bingkul (bullatus), seperti berkerut , tetapi kerutannya lebih besar ch. daun air mata pengantin (Antigonon leptopus Hook et)
 • Berbulu (pilosus), jika bulu halus dan jarang-jarang , ch. daun tembakau (Nicotiana tobacum G. Don.)
 • Berbulu halus dan rapat (villosus), berbulu sedemikian rupa, sehingga jika diraba terasa seperti laken atau beludru.
 • Berbulu kasar (hispidus), jika rambut kaku dan jika diraba terasa kasar, ch. daun gadung (Dioscorea hispida Dennst.)
 • Bersisik (lepidus), seperti ch. sisi bawah daun durian (Durio zibethinus Murr.).
Daun majemuk (Folium compositum)
 • Jika pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja dinamakan daun tunggal(folium complex)
 • Jika tangkainya bercabang-cabang, dan pada tangkai cabang ini terdapat helaian daun, disebut daun majemuk (Folium compositum)
Suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari satu daun tunggal, yang torehnya sedemikian dalamnya, sehinnga bagian daun diantara toreh-toreh itu terpisah satu sama lain, dan masing-masing merupakan satu helaian tersendiri.
Pada suatu daun majemuk dapat kita bedakan bagian-bagian berikut:
 • ibu tangkai daun (petiolus communis), bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian-helaian daun, yang masing-masing dinamakan anak daun (foliolum). Ibu tangkai daun ini dapat dipandang merupakan penjelmaan tangkai daun tunggal ditambah dengan ibu tulangnya. Oleh sebab itu kuncup ketiak pada daun majemuk, letaknya diatas pangkal ibu tangkai pada batang.
 • Tangkai anak daun (petiololus), yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Bagian ini dapat dianggap sebagai penjelmaan pangkal suatu tulang cabang pada daun tunggal, oleh sebab itu didalam ketiaknya tidak pernah terdapat suatu kuncup
 • Anak daun (Foliolum). Bagian ini sesungguhnya adalah bagian-bagian helaian daun yang karena dalam dan besarnya toreh menjadi terpisah-pisah.
 • upih daun (vagina), yaitu bagian dibawah ibu tangkai yang lebar dan biasanya memeluk batang, seperti dapat kita lihat pada daun pinang (Areca catecu L). (1) Pada daun majemuk semua anak daun terjadi bersama dan runtuh bersama pula. (2) Pada daun majemuk terdapat pertumbuhan yang terbatas, artinya tidak bertambah panjang lagi dan ujungnya tidak mempunyai kuncup. (3) Pada daun majemuk tak akan terdapat kuncup dalam ketiak anak daun.
 Ada hal-hal yang jika kurang seksama pemeriksaanya dapat menyesatkan. ch.:
 • Pada pohon cerme (Phyllanthus acidus Skeels) dan belimbing wuluh (Averhoa belimbi L). Kedua pohon ini mempunyai daun majemuk, tetapi daun majemuk ini sampai agak lama masih memperlihatkan pertumbuhan memanjang, sehinnga anak daunnya mempunyai umur yang berbeda, oleh karena itu juga tidak luruh berbarengan. Kita sering melihat anak daun pada pangkal ibu tangkai sudah runtuh,sedang pada ujungnya masih ada anak daun yang kelihatan segar.
 • Pada tumbuhan meniran (Phyllanthus niruri L) dan katu (Sauropus androgynus Merr) terdapat cabang-cabang dengan daun tunggal yang berseling yang tumbuh mendatar dari batang pokok dan terbatas pertumbuhannya (tidak bertambah panjang lagi) . Cabang-cabang berdaun ini bukan daun majemuk karena dari ketiak-ketiaknya pada waktu-waktu tertentu akan tampak keluar bunga yang kemudian jadi buah pula.
Menurut susunan anak daun pada ibu tangkainya, daun majemuk dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu:
 • Daun majemuk menyirip (pinnatus)
 • Daun majemuk menjari (palmatus)
 • Daun majemuk bangun kaki (pedatus)
 • Daun majemuk campuran (digitato pinnatus)
Daun majemuk menyirip
Daun majemuk menyirip dapat dibedakan dalam beberapa macam:
 • Daun majemuk menyirip beranak daun satu (unifoliolatus). Daun ini terlihat sebagai daun tunggal, tetapi tangkai daun memperlihatkan suatu persendian (articulatio), jadi helaian daun tidak langsung terdapat pada ibu tangkai. Sesungguhnya pada daun ini juga terdapat lebih dari satu helaian daun, hanya saja yang lain-lainya telah tereduksi, sehingga tinggal satu anak daun saja. Daun demikian ini biasanya kita dapati pada berbagai jenis pohon jeruk, ch. jeruk bali (Citrus maxima Merr), jeruk nipis (Citrus aurantifolia Sw), dll.
 • Daun majemuk menyirip genap (abrupte pinnatus). Disini terdapat sejumlah anak daun yang berpasang-pasangan di kanan kiri ibu tulang, oleh karena itu jumlah anak daunnya biasanya genap. Untuk menentukan apakah suatu daun majemuk menyirip genap atau tidak, yaitu jika pada ujung ibu tangkai tidak terdapat suatu anak daun, berarti daun tersebut menyirip genap. Jadi bias saja satu daun majemuk menyirip genap mempunyai jumlah anak daun yang gasal. Daun majemuk menyirip genap a.l. pada pohon asam (Tamarindus indica L) yang jumlah anak daun benar genap. Yang jumlah anak daunnya gasal ch. pohon leci (Litchi chinensis Sonn.) dan kepulasan (Nephelium mutabile B).
 • Daun majemuk menyirip gasal (imparipinnatus). Diujung ibu tangkai terdapat anak daun yang tersendiri (biasanya anak daun ini lebih besar dari pada yang lainnya), ch. daun pacar cina (Aglaia odorata Lour) dan mawar (Rosa sp).
Daun majemuk menyirip dapat dibedakan lagi menurut duduknya anak-anak daun pada ibu tangkai dan menurut besar kecilnya anak-anak daun :
 • daun majemuk menyirip dengan anak daun yang berpasang-pasangan, yaitu jika duduknya anak daun pada ibu tangkai berhadap-hadapan.
 • menyirip berseling, jika anak daun pada ibu tangkai duduknya berseling.
 • menyirip berselang-seling (interrupe pinnatus), yaitu jika anak-anak daun pada ibu tangkai berselang-seling pasangan anak daun yang lebar dengan pasangan anak daun yang sempit, ch. pada anak daun tomat (Solanum lycopersicum L).
Pada suatu daun majemuk dapat terjadi anak daun tidak langsung duduk pada ibu tangkainya, melainkan pada cabang ibu tangkai tadi. Daun majemuk ini dinamakan daun majemuk rangkap atau daun majemuk ganda. Sifat ini hanya terdapat pada daun majemuk menyirip.
Daun majemuk menyirip ganda dapat dibedakan atas :
 1. majemuk menyirip ganda dua (bipinnatus), jika anak daun duduk pada cabang tingkat satu dari ibu tangkai.
 2. majemuk menyirip ganda tiga (tripinnatusi), jika anak-anak daun duduk pada cabang tingkat dua dari ibu tangakai.
 3. majemuk menyirip ganda empat, dst.
Daun menyirip ganda dibedakan lagi atas :
 1. menyirip ganda dengan sempurna, yaitu jika tidak ada satu anak daunpun yang duduk pada ibu tangkai (biasanya yang menyirip genap).
 2. menyirip ganda tidak sempurna, jika masih ada anak daun yang duduk langsung pada ibu tangkainya (biasanya yang menyirip gasal).
Contoh-contoh :
 1. Daun majemuk menyirip genap ganda dua dengan sempurna, ch. daun kembang merak (Caesalpinia pucherima Sw) dan daun lamtoro (Leucaena glauca Benth)
 2. Daun majemuk menyirip gasal dua tidak sempurna, ch. daun kirinyu (Sambucus javanica Bl).
 3. Daun majemuk menyirip gasal rangkap tiga tidak sempurna, ch. daun kelor (Moringa oleifera Lamk).
Daun Majemuk Menjari (Palmatus atau Diginatus)
Daun majemuk menjari yaitu semua anak daunnya tersusun memencar pada ujung ibu tangkai seperti letaknya jari-jari pada tangan. Berdasarkan jumlah anak daunnya dibedakan sebagai berikut :
 1. beranak daun dua (bifoliolatus), pada ujung ibu tangkai terdapat dua anak daun, ch. daun nam-nam (Cynometra cauliflora L)
 2. beranak daun tiga (trifoliolatus), pada ujung ibu tangkai terdapat tiga anak daun, ch. pada pohon para (Hevea brasiliensis Muell).
 3. beranak daun lima (quinquefoliolatus), pada ujung ibu tangkai terdapat lima anak daun, ch. daun maman (Gynandropis pentaphilla D.).
 4. beranak daun tujuh (septemfoliolatus), jika ada tujuh anak daun pada ujung ibu tangkainya, ch. daun randu (Ceiba pentandra Gaertn).
Jika daun majemuk menjari mempunyai tujuh anak daun atau lebih, maka dikatakan beranak daun banyak (polyfoliolatus). pada daun randu (Ceiba pentandra Garenthn). Daun majemuk menjari yang bersifat ganda, ch. : majemuk menjari beranak daun tiga ganda dua (biternatus).sebagai contoh Aegopodium sp.
Daun Majemuk Bangun Kaki (pedatus)
Daun ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari,tetapi dua anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang disampingnya.
Daun Majemuk Campuran (Digitatopinnatus)
Daun majemuk campuran adalah daun majemuk ganda yang mempunyai cabang-cabang ibu tangkai memencar seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai daun, tetapi pada cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Jadi daun majemuk campuran adalah campuran susunan yang menjari dan menyirip, ch. daun sikejut (Mimosa pudica L). Daun sikejut bukanlah merupakan daun majemuk campuran sejati, tetapi adalah daun majemuk menyirip genap ganda dua yang sempurna. Hanya saja pada daun ini letak kedua pasang ibu tangkainya tadi sedemikian dekat satu sama lain, hingga seakan-akan terdapat empat cabang tangkai pada ujung ibu tangkai daunnya.
Tata Letak Daun Pada Batang (Phyllotaxis atau Dispositio Foliorum)
Bagian batang atau cabang tempat duduknya daun disebut buku-buku batang (nodus). Dan bagian ini seringkali tampak sebagai bagian batang yang sedikit membesar dan melingkar batang sebagai suatu cincin, seperti pada bambu (Bambusa sp.), tebu (Saccharum officinarum L.) dan semua rumput pada umumnya. Duduknya daun pada batang memiliki aturan yang disebut tata letak daun.
 • Untuk mengetahui bagaimana tata letak daun pada batang, harus ditentukan terlebih dahulu berapa jumlah daun yang terdapat pada suatu buku-buku batang.
1. Pada tiap-tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun
Tata letak daunnya dinamakan : Tersebar (Folia sparsa).
Jika untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun pertama tadi mengelilingi batang a kali, dan jumlah daun yang dilewati selama itu adalah b, maka perbandingan kedua bilangan tadi akan merupakan pecahan a/b, yang dinamakan juga : Rumus daun atau Divergensi.
Garis-garis tegak lurus (Garis vertikal) yang menghubungkan antara 2 daun pada batang dinamakan : Ortostik. Garis piral melingkari batang yang menghubungkan daun-daun berturut-turut dari bawah ke atas menurut urutan tua mudanya dinamakan : Spiral genetik.
Pecahan a/b menunjukkan jarak sudut antara dua daun berturut-turut, jika diproyeksikan pada bidang datar. Jarak sudut antara dua daun berturut-turut pun tetap dan besarnya adalah a/b x 3600, yang disebut : sudut divergensi.
Tumbuhan dengan tata letak daun tersebar, ternyata pecahan a/bnya, dapat terdiri atas pecahan-pecahan : ½, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21 dst. yang disebut deret Fibonacci.
Angka-angka diatas memperlihatkan sifat berikut :
 • Tiap suku dibelakang suku kedua (jadi suku ketiga dst.) merupakan suatu pecahan, yang pembilangnya dapat diperoleh dengan menjumlah kedua pembilang dua suku yang ada di depannya, dan penyebutnya merupakan hasil penjumlahan kedua penyebu dua suku yang di depannya, atau
 • Tiap suku dalam deretan itu merupakan suatu pecahan yang pembilangnya merupakan selisih antara penyebut dan pembilang suku yang di depannya, dan penyebutnya adalah jumlah penyebut suku di depanya dengan pembilang suku itu sendiri.
Pada tumbuhan dengan tata letak daun tersebar, kadang-kadang duduk daun rapat berjejal-jejal karena ruas-ruas batang amat pendek, sehingga duduk daun pada batang tampak hampir sama tinggi, dan sangat sukar untuk menentukan urut-urutan tua mudanya. Daun-daun yang mempuyai susunan demikian disebut suatu : roset (rosula).
Roset ada 2 macam :
 • roset akar, yaitu jika batang amat pendek, sehingga semua daun berjejal-jejal diatas tanah, ch. pada lobak (Raphanus sativus L.) dan tapak liman (Elephantopus scaber L.).
 • roset batang, jika daun yang rapat berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang, ch. pada pohon kelapa (Cocos nucifera L.) dan bermacam –macam palma lainnya.
Pada cabang-cabang yang mendatar atau serong keatas, daun-daun dengan tata letak tersebar dapat teratur sedemikian rupa pada suatu bidang datar, dan membentuk suatu pola seperti mosaik (pola karpet). Susuna daun yang demikian itu disebut mosaik daun.
2. Pada tiap buku-buku batang terdapat dua daun
Pada setiap buku-buku terdapat 2 daun yang berhadapan (terpisah oleh jarak sebesar 1800). Pada buku-buku batang berikutnya biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun yang dibawahnya tadi. Tata letak daun yang demikian ini dinamakan : berhadapan-bersilang (folia opposita atau folia decussata), ch. pada mengkudu (Morinda citrifolia L.), soka (Ixora poludosa Kurz.), dll.
3. Pada tiap bulu-buku batang terdapat lebih dari dua daun
Tata letak daun yang demikian ini dinamakan : berkarang (Folia verticillata),dapat a.l. ditemukan pada pohon pulai (Alstonia scholaris R.Br.), alamanda (Allamanda cathartica L.),oleander (Nerium oleander L.).
Spirostik dan Parastik
Garis-garis ortostik yang biasanya lurus ke atas, dapat mengalami perubahan-perubahan arah karena pengaruh bermacam faktor. Garis-garis ortostik dapat menjadi garis spiral yang tampak melingkari batang pula. Dalam keadaan yang demikian spiral genetik sukar untuk ditentukan, dan letak daun pada batang mengikuti ortostik yang telah berubah menjadi garis spiral tadi, keadaan ini dinamai : Spirostik. Spirostik terjadi karena pertumbuhan batang tidak lurus tetapi memutar.
Akibatnya ortostiknya ikut memutar dan berubah menjadi spirostik, ch. :
 • Pacing (Costus speciosus Smith), mempunyai satu spirostik.
 • Bupleurum falcatum, mempunyai dua spirostik.
 • Pandan (Pandanus tectorius Sol.), memperlihatkan tiga spirostik.
Pada tumbuhan yang letak daunnya cukup rapat ch. kelapa sawit (Elaeis guinensis), duduk daun seakan-akan menurut garis-garis spiral ke kiri atau kekanan. Tampaknya lalu ada dua spiral ke kiri dan kekanan. Garis-garis spiral ini disebut : Parastik. Juga garis-garis spiral yang tampak pada buah nenas yang menunjukkan aturan letak mata-mata pada buah nenas tadi adalah parastik-parastik.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال